Realizácia, starostlivosť a zabezpečenie termínov

Máme k dispozícii know-how na vykonávanie zložitých prác pri výstavbe potrubných vedení. Náš
sortiment zahŕňa okrem iných:

  • Montáž a demontáž spojovacích vedení pre priemyselné pece, tepelné výmenníky, kondenzátory, kolektory, strojárne, kontajnery, nádrže a stĺpy.
  • Potrubie kotolne vrátane distribútora pary
  • Zváracie práce na potrubných vedeniach všetkých rozmerov a materiálov
  • Konštrukcia vysokotlakového potrubia Potrubia
  • pre chladiace médium
  • Potrubia pre súbežné vykurovanie