Zertifiziert

ISO 9001:2015

Facharbeiter in

Mehr als 70 Projekte

Industriemontagen

Weltweit
    A.I.B. GmbH - Wilhelm-Bitter-Platz 3, 45659 Recklinghausen
  • Facebook
  • 02361 303600    
  • 02361 3036010

Zertifiziert

ISO 9001:2015

Facharbeiter in

Mehr als 70 Projekte

Industriemontagen

Weltweit

Služby

Služby týkajúce sa ľudských zdrojov

Kvalifikovaní profesionálni pracovníci vo výstavbe priemyselných potrubí, či už v oblasti montáže, zváracích prác alebo revízie. Ponúkame profesijný zváračský personál, stavbyvedúcich, majstrov, zváračov pre všetky postupy a materiály, montérov rúr, montérov oceľových konštrukcií.  Kvalifikácia: Kvalifikovaní pracovníci so školením pre spracovanie prírub, s preventívnym vyšetrením v oblasti ochrany zdravia pri práci, certifikátmi zvárania SCC a TÜV.

Details

Výroba

Vyrábame pre vás v našich výrobných priestoroch. Sú to zváračské práce, oceľové konštrukcie, výstavba potrubí, nádrží a výstavba zariadení. Plánujeme, dozeráme, uskutočníme a dokumentujeme. 3500 m² výrobnej plochy s 2 žeriavovými systémami, kabínou na lakovanie a pieskovanie. V stanovenej lehote a podľa vysokých požiadaviek na kvalitu.

Details

Služba počas prestojov

Prestoje veľkých zariadení predstavujú obdobie so zvláštnymi požiadavkami. Plánujeme, dozeráme a uskutočníme. Môžete nám dôverovať na základe najvyšších bezpečnostných štandardov a spoľahlivosti. Prechod do normálnej prevádzky bude s nami plynulý.

Details

Výstavba potrubia

Výroba a montáž potrubí, spojovacích vedení a vysokotlakových potrubí všetkých materiálov a rozmerov. Viac rokov skúseností v chemickom, petrochemickom, energetickom, potravinárskom a automobilovom priemysle.

Details

Zváračské práce

Základná kompetencia spoločnosti A.I.B. GmbH je technológia zvárania. Bez ohľadu na to, či ide o výstavbu zariadení, potrubných vedení, oceľových konštrukcií alebo kotlov – dokážeme zvárať všetko s kontrolou prežiarením. Zvárame podľa vašich požiadaviek. Tesné termíny neznamenajú pre nás problém. Na každú požiadavku nájdeme riešenie.

Details

Priemyselné montáže

Demontáž a opätovná montáž, ako aj premiestnenie strojov a kompletných systémov. Mechanické a elektrické montáže vykonávame podľa vášho montážneho návrhu a špecifikácií na kvalitu. Zameriavame sa na realizáciu projektov.

Details

Top