Komplexné opatrenia pre maximálnu bezpečnosť

Keď sú zariadenia v rafinérii odstavené kvôli údržbárskym, opravárskym a čistiacim prácam, začínajú sa preteky s časom: Rekonštrukcia je vždy vzrušujúca úloha. Okrem toho sa uplatňujú stále prísnejšie požiadavky, vďaka ktorým je revízia rozsiahlejšia a komplexnejšia. Bezpečnosť zamestnancov na mieste má predsa najvyššiu prioritu.

Aby sme zvládli takýto projekt, plánujeme každý krok vopred. Presne vieme, že každý deň mimo prevádzky, stojí vysoké sumy.

Ponúkame:

  • Skúsenosti z viac ako 75 rekonštrukcií po celom Nemecku
  • Poradenstvo, plánovanie, práce s rozpočtom Zmeny a úpravy
  • Dokumentácia príprava schválení
  • Riadenie bezpečnosti a kvality
  • Potrubia pece
  • Dodávka 100% v termíne
  • Tímy do 100 zamestnancov